Formy pracy poradni


Do zadań poradni należy w szczególności:

1)  diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2)  udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy  psychologiczno- pedagogicznej;

3)  realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną  funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Poradnia realizuje zadania  przez:

- diagnozowanie;

- opiniowanie;

- działalność terapeutyczną;

- prowadzenie grup wsparcia;

- prowadzenie mediacji;

- interwencję kryzysową;

- działalność profilaktyczną;

- poradnictwo;

- konsultacje;

- działalność informacyjno-szkoleniową.

 

Informacja wytworzona przez:
Barbara Puchała
email: pppwielun@op.pl tel.:438434520 fax: 438430634
, w dniu:  17‑02‑2016 08:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Barbara Puchała
email: pppwielun@op.pl tel.:438434520 fax: 438430634
, w dniu:  15‑02‑2010 08:26:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2016 21:43:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie